rychlá poptávka >>

Studenti

Překlady pro studenty

NK Translators poskytuje kvalitní a cenově dostupné překlady textů pro studenty. Kromě překladů do angličtiny a němčiny, které jsou nejžádanější, se na nás můžete obrátit i v případě jakéhokoliv jiného světového jazyka španělština, francouzština, ruština a mnohé další). A to vše za velmi studentské ceny!

Překladatelské služby pro studenty

Překlady anotací a resumé do anglického jazyka. U překladů bakalářských a diplomových prací a jejich anotací a resumé pro studenty klademe zvláštní důraz na terminologickou správnost a dodržení zásad odborného stylu. Studentům nabízíme slevu 20 % na překlad resumé a anotací závěrečných prací.

Korektury. Často využívanou službou jsou korektury bakalářských a diplomových prací v českém jazyce. Provádíme korektury odborné, korektury gramatické správnosti nebo kompletní korektury.

Překlad životopisu a motivačního dopisu

Sestavíme Vám životopis a motivační dopis na míru. Vyhrajte výběrová řízení na studijní či pracovní stáž v zahraničí s profesionálním cizojazyčným motivačním dopisem a životopisem. Zašlete nám základní informace o Vás a my je zpracujeme tak, aby odpovídaly zvyklostem v daném státě. Například v ČR je obvykle vyžadován stručný strukturovaný životopis, zatímco ve Velké Británii se je klade důraz na detailní popis schopností, dovedností a zkušeností. Materiály napsané dle místních zvyklostí zajisté zanechají dojem a v extrémním případě mohou být i rozhodujícím faktorem Vašeho úspěchu.

Překlady dokumentů. Na pracovní či studijní cestu do zahraničí budete s sebou nejspíš také potřebovat soudně ověřený překlad některých dokumentů. Například rodný list, vysvědčení, diplom, výpis z indexu, doporučení či výpis z rejstříku. Rozhodnete-li se nechat si dokumenty přeložit u nás, poskytneme vám studentskou slevu 10 %.

Odborný překlad

Z vlastní zkušenosti víme, jak důležitá je kvalitní prezentace v zahraničí. Je těžké proniknout mezi odbornou veřejnou u nás a ještě těžší je to v zahraničí. U každého překladu pečlivě dbáme na použití terminologie, která se ve vašem oboru opravdu užívá. U nás máte jistotu, že výsledný text bude pro odbornou veřejnost čtivý a srozumitelný.

Příklady oborů, se kterými máme zkušenosti:
Lingvistika
Geologie
Ekonomie
Pedagogika
Chemie
Právo
Medicína
Biologie
HR, Marketing
Farmacie
Botanika
Informatika
Historie
Sport
Technika
Geografie
Tělesná výchova
Umění

Technické překlady od NK Translators Kvalitní překlady textů od NK Translators Kvalitní marketingové překlady Kvalitní překlady textů od NK Translators Překlady propagačních materiálů
Technické překlady armatur od NK Translators Kvalitní překlady smluv od NK Translators Kvalitní překlady manuálů od NK Translators Kvalitní IT překlady od NK Translators Překlady lékařských přístrojů od NK Translators