rychlá poptávka >>

Reklamní slogan v cizím jazyce, aneb když zákazník nerozumí

„How Fa will you go?“
„Simple clever“
„Wir leben Autos“

Výše uvádíme jen pár příkladů užití reklamního sloganu v původním jazyce v české reklamě. Našlo by se jich bezesporu více a rozhodně se v dnešní době nejedná o nic neobvyklého. Firmy často sahají k této reklamní strategii, aby zdůraznily image výchozí země a aby prezentace jejich výrobku získala nádech vyšší kvality nebo exotičnosti. Ovšem je tato strategie vždy úspěšná?

Překlad reklamních sloganů

Odpověď je celkem jednoduchá. Ne vždy. Už několikrát takový slogan vzbudil u potencionálního zákazníka spíše otazníky než kýžený zájem. Slogan, jež měl být třešničkou na dortu celé reklamy, se stal pro potencionálního zákazníka jen nic neříkajícím akustickým prvkem.

Někdy zákazník smysl cizojazyčného sloganu alespoň částečně odtuší, byť nesprávně. Příkladem může být německý slogan „Wir leben Autos“, v němž většina českých diváků slyší kvůli zúženému německému „e“ slovo „lieben“ (milovat) namísto „leben“ (žít). Původní slogan „Žijeme auty“ se tak často chybně vykládá jako „Milujeme auta“. Tento významový posun možná není tak dramatický, risknete si to ale i u vašeho produktu nebo služby? V horším případě totiž zákazník sloganu nerozumí vůbec. Ne každý zákazník umí anglicky natolik, aby se dovtípili, že slovíčko „fa“ ve sloganu „How fa will you go“ je odkazem na anglické slovo far (daleko).

Doporučujeme nespoléhat při propagací vašich výrobků či služeb na to, že sloganu v původním jazyce budou zákazníci v dané zemi bez problémů rozumět. Může se stát, že sloganu neporozumí, ztratí pro něj význam a daný výrobek jej nemusí vůbec zaujmout. Pro úspěch v zahraničí je lokalizace textu a jeho přizpůsobení jazykovým a kulturním zvyklostem cílového jazyka jdnoznačně správnou volbou.

Překlady - Albánština Albánština Překlady - Angličtina Angličtina Překlady - Arabština Arabština Překlady - Arménština Arménština Překlady - Běloruština Běloruština
Překlady - Bosenština Bosenština Překlady - Bulharština Bulharština Překlady - Čínština Čínština Překlady - Dánština Dánština Překlady - Estonština Estonština
Překlady - Finština Finština Překlady - Francouzština Francouzština Překlady - Gruzínština Gruzínština Překlady - Hebrejština Hebrejština Překlady - Chorvatština Chorvatština
Překlady - Italština Italština Překlady - Japonština Japonština Překlady - Kazaština Kazaština Překlady - Korejština Korejština Překlady - Litevština Litevština
Překlady - Lotyština Lotyština Překlady - Maďarština Maďarština Překlady - Makedonština Makedonština Překlady - Moldavština Moldavština Překlady - Mongolština Mongolština
Překlady - Němčina Němčina Překlady - Nizozemština Nizozemština Překlady - Norština Norština Překlady - Perština Perština Překlady - Polština Polština
Překlady - Portugalština Portugalština Překlady - Rumunština Rumunština Překlady - Ruština Ruština Překlady - Řečtina Řečtina Překlady - Slovenština Slovenština
Překlady - Slovinština Slovinština Překlady - Srbština Srbština Překlady - Španělština Španělština Překlady - Švédština Švédština Překlady - Turečtina Turečtina
Překlady - Ukrajinština Ukrajinština Překlady - Vietnamština Vietnamština

Technické překlady od NK Translators Kvalitní překlady textů od NK Translators Kvalitní marketingové překlady Kvalitní překlady textů od NK Translators Překlady propagačních materiálů
Technické překlady armatur od NK Translators Kvalitní překlady smluv od NK Translators Kvalitní překlady manuálů od NK Translators Kvalitní IT překlady od NK Translators Překlady lékařských přístrojů od NK Translators